dissabte, 4 de juliol de 2009

Subratllats

Pàgina 13

"Precisament perquè la literatura és tota ella forma, té la capacitat de donar forma a l'experiència humana"

Salvador Oliva, "Nova introducció a la mètrica". Quaderns Crema, Barcelona 2008.