diumenge, 22 de maig de 2011

Per quines raons l'AMPA ens crida a una concentració davant l'escola.


No penso convertir el bloc en un espai polític, tornarem a la poesia. Però tampoc no vull quedar-me de braços plegats. 

Reprodueixo el text que l'AMPA que de l'escola del nostre barri ens fa arribar als pares: 
- o -

"Els darrers anys, el Govern de la Generalitat de Catalunya ve realitzant retallades que incideixen en l’atenció a l’alumnat, els centres, els professionals i els serveis educatius; en definitiva, en tota la comunitat i, el que és més important, acaben per incidir en la qualitat educativa.
Malgrat s’ha anunciat que les retallades no afectaran els serveis essencials de l’educació, la informació que ens fan arribar des de la FAPAC i d’altres associacions parlen de:

Retallades a l’escola:
·         Reducció de les plantilles docents. Només es cobriran un 50% de les vacants, mentre que s’anuncien incentius a la jubilació pel curs vinent.
·         Reducció del personal no-docent. Al voltant del 15% de secretaria i neteja i no es cobreixen places de tècnics d’educació infantil, argumentant que no són “personal docent” quan fan una feina molt important de suport a les aules de parvulari.
·         Reducció en les despeses de funcionament, s’han de reduir un 20% en el global de l’any.

Retallades per les AMPES:
·         Supressió de les subvencions a les Activitats Extraescolars
·         Supressió de la subvencions per Serveis D’Acollida
·         Supressió de la subvenció per la reutilització de llibres de text (socialització)
En aquest sentit, volem emfatitzar que una reducció significativa de les subvencions pot derivar en problemes econòmics per la gestió d’aquests serveis o depenen del cas la seva desaparició.

Per tot això, volem solicitar que el Govern  aposti decididament per mantenir el servei públic d’educació en les condicions de qualitat que la societat catalana i el moment que vivim requereixen. Cal que mantinguem i augmentem els recursos pendents per a la millora de l’èxit escolar."